Broddelen

Wanneer logopedie:
Als iemand onduidelijk,’rommelig’spreekt, uit de reacties van de omgeving dat ook op kan maken (‘praat eens rustig’), maar dit moeilijk bewust kan veranderen en toepassen in de dagelijkse spraak en situatie.

Vaak is het een combinatie van de volgende factoren:
– Een slappe uitspraak                          – Goed beginnen en dan sneller gaan vertellen
– Hoog spreektempo                             – Veel versprekingen
– In elkaar schuiven van woorden         – Lettergrepen overslaan
– Woorden niet volledig uitspreken       – Monotoon spreken
– Lettergrepen overslaan                      – Steeds eenzelfde intonatiepatroon
– Herhalen van woorden en klanken     – Gebruik van stopwoorden en/of starters

–  Moeilijkheden met het formuleren van gedachten (ook schriftelijk)

Oorzaak:
Een in aanleg zwak taalgevoel. Een zwakke luistervaardigheid. Moeilijk beoordelen van het eigen spreken (feedback), waardoor men zichzelf niet corrigeert.

Gevolg:
Een slechte verstaanbaarheid die de communicatie tussen spreker en luisteraar bemoeilijkt. Bij kinderen kan dit leiden tot gedragsproblemen. Ook bij volwassenen heeft een verminderde verstaanbaarheid invloed op het contact met anderen. Een minder duidelijke presentatie heeft gevolgen voor de overdracht van informatie. Bij beroepskeuze of solliciteren kan dit een rol spelen.

Wat doet de logopedist:
De logopedist doet onderzoek en maakt een (video)bandopname om inzicht te geven in de oorzaak van het onduidelijk spreken. De logopedist geeft luister- en articulatietraining, oefeningen voor vertraging spreektemp en verbetering van de intonatie. Belangrijk is het stimuleren van de eigen feedback op het spreken.

Afspraak maken?
Neem contact op

Onze praktijkadressen

Dalfsen Wevermarke
Dalfsen Wevermarke

Wevermarke 36
7721 KJ Dalfsen
Routebeschrijving

Dalfsen v. Lentestraat
Dalfsen v. Lentestraat

V. Lentestraat 5
7721 ZS  Dalfsen
Routebeschrijving

Hoonhorst
Hoonhorst

kulturhus “de Potstal”
Kerkstraat 24
7722 LR Hoonhorst
Routebeschrijving

Wezep
Wezep

Stationsweg 47
8091 AB  Wezep
Routebeschrijving