Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Wanneer logopedie: 
Wanneer een kind in taalgebruik en uitspraak achterblijft, niet of weinig spreekt en/of niet begrijpt wat er wordt gezegd. In vergelijking met leeftijdsgenootjes heeft het kind bijvoorbeeld een te kleine woordenschat, maakt het kind nog geen zinnetjes, haalt de volgorde van woorden in de zin doorelkaar of spreekt woorden verkeerd uit.  Bij een vertraagde spraakontwikkeling laat het kind klanken weg, vervangt een klank door een andere of spreekt klanken verkeerd uit. Het kind kan moeilijk onder woorden brengen wat hij/zij wil zeggen. Taal en spraak zijn nauw met elkaar verbonden, maar een probleem kan zich op beide gebieden ook afzonderlijk voordoen.

Oorzaak:
Niet altijd aanwijsbaar. Het kan worden veroorzaakt door een andere stoornis, zoals slechthorendheid, een verstandelijke beperking of motorische problemen.

Gevolg:
Het kind kan niet duidelijk maken wat het wil en wordt niet begrepen. De communicatie en het onderling contact zijn bemoeilijkt. Hierdoor kunnen gedragsproblemen en/of een sociaal isolement ontstaan. Spraak/taalproblemen kunnen leerproblemen tot gevolg hebben.

Wat doet de logopedist:
De logopedist geeft de ouders en directe omgeving advies over het stimuleren van de spraak en taal. De therapie bestaat uit taal-, luister- en spraaktraining.

Afspraak maken?
Neem contact op

Onze praktijkadressen

Dalfsen Wevermarke
Dalfsen Wevermarke

Wevermarke 36
7721 KJ Dalfsen
Routebeschrijving

Dalfsen v. Lentestraat
Dalfsen v. Lentestraat

V. Lentestraat 5
7721 ZS  Dalfsen
Routebeschrijving

Hoonhorst
Hoonhorst

kulturhus “de Potstal”
Kerkstraat 24
7722 LR Hoonhorst
Routebeschrijving

Wezep
Wezep

Stationsweg 47
8091 AB  Wezep
Routebeschrijving